KREDIET SERVICE ONZE VOORWAARDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN KREDIET

Target persoonlijkheid

 Wees minimaal 18 jaar oud.

 Heb een goed karakter, ook al betekent dit dat u een toezegging moet nakomen.

 Een lening die niet binnen de contractvoorwaarden en zonder voorafgaande rechtvaardiging wordt terugbetaald, zal het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure. De transfertijd is maximaal 48 uur.

Documenten vereist

 Twee identiteitsbewijzen aan beide zijden gescand (nationale identiteitskaart en paspoort of nieuw rijbewijs).

 Laatste water- of elektriciteitsrekening of een ander gelijkwaardig document dat uw adres kan rechtvaardigen.

 Laatste loonstrook of elk ander document dat uw maandelijks inkomen kan rechtvaardigen.

 Laatste aangifte inkomstenbelasting.

Rente

 Jaarlijkse TEG variërend van 3% tot 6% afhankelijk van het gevraagde bedrag en de aflossingsperiode,
 De looptijd van uw lening mag niet langer zijn dan 20 jaar. Een tijdsverloop tussen 60 (2 maanden) en 90 (3 maanden) dagen vanaf de dag dat de lener het volledige bedrag van zijn lening ontvangt, wordt aangeboden voordat de terugbetaling begint.

PAUZE TERUGBETALING

Om de mogelijkheid van uitstel van een deadline te bestuderen, kunt u telefonisch of via het contactformulierop onze website contact met ons opnemen . Het uitstel levert rente op tegen het geldende tarief; de premie die de garantie van het krediet betreft, wordt berekend indien de verzekering is afgesloten. Deze betalingsonderbreking wordt aan u toegekend op voorwaarde dat uw doorlopend krediet op het moment van uw verzoek om uitstel geen onbetaalde of te late betaling vertoont, niet gedekt is door de verzekering en dat u profiteerde van uitstel in de afgelopen 2 maanden.

VERGOEDING DOOR ANTICIPATIE

Of u nu een doorlopend krediet of een persoonlijke lening heeft afgesloten, u kunt te allen tijde en zonder extra kosten het bedrag dat u nog verschuldigd bent geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Of je nu een uitzendkracht bent, een professionaliserings- of leercontract of zelfs een contract voor bepaalde tijd, wij kunnen je helpen.

LENING EN VERZEKERINGSOVEREENKOMST

De lener zal een leningsovereenkomst en een kredietverzekeringscertificaat moeten ondertekenen. De verzekering dekt je in geval van overlijden, volledig en onomkeerbaar verlies van autonomie, totale arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval (nr. 0081 FACL), en verlies van tewerkstelling als gevolg van een vergoed ontslag.
Retour en haut